LEED-EBOM környzetbarát épület minősítési rendszer

LEED-EBOM: Zöld takarítási szabályzat, 1. rész

Hazánkban is egyre több épület esetében merül fel a fenntartható üzemeltetés igénye. A LEED-EBOM minősítés megszerzéséhez minimum elvárás a környezetbarát takarítási szabályzat kialakítása. Cikkünkből megtudhatja, hogy ez mire terjed ki pontosan.

Mi az a LEED?

1989-ben egy előrelátó, környezettudatos kansasi építész akaratlanul is egy egész mozgalmat indított el a fenntartható építészet körül. Abban az évben Bob Berkebile petíciót nyújtott be az American Institute of Architectshez (AIA), hogy vizsgálják meg, hogyan tervezhetnének az építészek hivatásuk integritásának megőrzése mellett környezetbarát épületeket, amelyek tiszteletben tartják a bolygót. Ez igen merész lépés volt 1989-ben. Az AIA Igazgatótanácsa kezdetben a homlokát ráncolta Berkebile javaslatára, de hasonló gondolkodású építészek egy csoportja támogatta őt. Még ugyanebben az évben sikerült átvenniük az irányítást az AIA országos konferenciáján, és egyhangúlag elfogadták a „CPR: Critical Planet Rescue” határozatot.

A társulat új bizottságot hozott létre – az AIA Környezetvédelmi Bizottságát (COTE) –, amely később együttműködött a Környezetvédelmi Ügynökséggel (EPA), hogy új, fenntartható építészeti tervezési irányelveket dolgozzon ki. Néhány évvel később ez a bizottság átalakult, és így született meg a United States Green Building Council (USGBC), amely ma a vezető szervezet az épülettervezés, -építés és -üzemeltetés fenntarthatóságának területén. Néhány éven belül az USGBC kifejlesztette a Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) szabványt, ami a fenntartható és környezetbarát épületek nemzetközileg ismert minősítési rendszere és szimbóluma lett.

LEED-EBOM követelmények

A LEED rendszer több különböző épülettípusra, és eltérő helyzetekre ad fenntarthatósági minősítést. Új beruházások esetében egészen más döntéseket befolyásolhat a fenntarthatóság elve, mint egy már létező épület üzemeltetése során. Előbbi esetben az építészeti és gépészeti megoldások megválasztása is jelentős mozgástérrel bír, míg meglévő épületek esetében a hangsúly inkább a folyamatos fenntartó tevékenységeken van.

Cikkünk a hazánkban leginkább elterjedt LEED-EB: O+M (Existing Building Operations & Maintenance) követelményekre koncentrál.

LEED-EBOM: Beltéri környezet minősége
LEED-EBOM: Beltéri környezet minősége

Környezetbarát takarítás a LEED-EBOM rendszerben

A minősítés során 3 pont szerezhető meg a környezetbarát takarításhoz kapcsolódó témákban. A szabvány jelenleg hatályos 4.1 verziója szerint az alábbi négy opcióból legfeljebb háromra adható pontszám:

 • Felügyeleti hatékonyság értékelése (1 pont)
 • Bejárati rendszerek (1 pont)
 • Takarítóberendezések (1 pont)
 • Takarító termékek és anyagok (1 pont)

Elsőre jelentéktelennek tűnhet ez a 3 pontos elérhető keret, ugyanakkor a rendszernek van egy kötelező követelménye is, ami nélkül nem szerezhető meg a minősítés. Ez a Zöld takarítási szabályzat (Green Cleaning Policy). A megfelelő környezetbarát stratégia kialakítása mellett pedig már a fenti három pont megszerzése is alacsonyan csüngő gyümölcsnek tűnhet.

A LEED-EBOM takarítással kapcsolatos követelményeit és tanulságait egy 4 részből álló cikksorozatban dolgozzuk fel:

 1. LEED-EBOM: Zöld takarítási szabályzat
 2. LEED-EBOM: Felügyelet és bejárati rendszerek
 3. LEED-EBOM: Takarítógépek és tisztítószerek
 4. További pontok a LEED-EBOM rendszerben

Sorozatunk bevezető cikke a takarítással kapcsolatos minimum követelményeket járja körül. Lássuk a szabványt!

Zöld ág, fotó: Pixabay
Fotó: Pixabay

Zöld takarítási szabályzat1 (kötelező)

Cél

A levegőminőséget, az emberi egészséget, az épületek felületét, a gépészetet és a környezetet veszélyeztető vegyi, biológiai és szemcsés szennyeződések szintjének csökkentése.

Követelmények

Működtesse a projektet a zöld tisztítás jó gyakorlatai szerint.

1. opció. Házon belüli zöld takarítási szabályzat

Rendelkezzen környezetbarát takarítási szabályzattal a projekt és a telephely ellenőrzése alatt álló zöld tisztítási eljárásokra, anyagokra és szolgáltatásokra vonatkozóan. A szabályzat tartalmazza a következő elemeket:

Teljesítménycélok

 • Az EQ Credit: Green Cleaning kritériumainak megfelelő tisztítószerek és anyagok használata
 • Az EQ Credit: Green Cleaning kritériumainak megfelelő tisztítóberendezések használata

Célok és stratégiák

 • Szabványos működési eljárások a keménypadlók és szőnyegek hatékony tisztításához, amelyeket következetesen használnak, kezelnek és auditálnak.
 • Rendelkezések az épületben élők védelmére a takarítás során, beleértve a veszélyeztetett lakosságot is.
 • Útmutató az antimikrobiális és fertőtlenítőszerek kiválasztásához és megfelelő használatához.
 • Útmutató az épületben használt tisztítószerek biztonságos kezelésére és tárolására, beleértve a veszélyes kiömlések és a helytelen kezelési események kezelésének tervet.
 • Stratégiák a mosáshoz, mosogatáshoz és egyéb tisztítási tevékenységekhez használt vegyszerek toxicitásának csökkentésére.
 • Stratégiák a takarításhoz felhasznált energia, víz és vegyszerek megtakarítására.
 • Stratégiák a kézhigiénia népszerűsítésére és fejlesztésére.

Emberi erőforrás

 • A karbantartó személyzettel szemben támasztott követelmények, beleértve a különféle feltételek mellett előálló munkaerőhiány kezelésére vonatkozó készenléti tervezést, hogy az alapvető takarítási szolgáltatások teljesüljenek és a kritikus takarítási igények is kezelve legyenek. Tartalmazzon a bérlő és őrző személyzet készenléti tervek végrehajtását követő visszajelzéseinek megszerzésére irányuló folyamatot.
 • A karbantartó személyzet képzésének időzítése és gyakorisága a tisztítószerek, az adagolóberendezések és a csomagolás használatának, ártalmatlanításának és újrahasznosításának veszélyeiről.

2. opció. Minősített takarítási szolgáltatás

A projekt takarítását végeztesse egy pénzügyileg stabil és az alábbiak valamelyike szerint tanúsított takarító szolgáltatóval:

 • A Green Seal Környezetvédelmi Szabványa a Kereskedelmi Takarítási Szolgáltatásokra (GS-42); vagy
 • Nemzetközi Egészségügyi Ellátó Szövetség (ISSA) Zöld Épületek Takarítási Iparági Menedzsment Szabványa (CIMS-GB); vagy
 • Ezek helyi megfelelője az Egyesült Államokon kívüli projektekhez

Ezen kívül a takarítási szolgáltatóval együtt dolgozzon ki célokat és stratégiákat a takarítás során felhasznált energia, víz és vegyszerek megtakarítására.

Sziklás part, fotó: Luciann Photography, Pexels
Fotó: Luciann Photography

Hogyan tudok megfelelni?

A szabvány által megjelölt két lehetőség a takarítás házon belüli megszervezése, illetve a takarítási szolgáltatás igénybevétele. A követelményrendszer a két szcenárió esetében látszólag eltérő feltételeket ír elő, azonban az alvállalkozónak valójában a házon belül végzett tevékenységeke vonatkozó standardoknak kell megfelenie. Épp ezért mi csak a kötelező kritérium 1. opcióját tekintjük át részletesen.

Teljesítménycélok

Bevezetőnkben írtuk, hogy a kötelező elemek megvalósítása után az egyes pontszámok megszerzése sem nehéz. A Teljesítménycélok szekció ennek jó példája. Bár a Zöld takarítás szerint megszerezhető négy opcionális pont közt szerepel a Takarítóberendezések; valamint a Takarító termékek és anyagok, a szabályzat rögtön előírja, hogy ezek alkalmazása deklarált cél legyen. Sőt, a négy pont közt ott szerepel a szabályzat rendszeres felügyelete is.

Még egy felületes szemlélő számára is feltűnhet, hogy a kötelező szabályzat maradéktalan betartása rögtön le is fedi ezt a három további területet. Így a maximálisan elérhető 3 pont megszerzése is biztosított. A bejárati rendszerek alkalmazása a maximális pont szempontjából már csak extra teljesítmény.

Célok és stratégiák

Mielőtt az egyes alpontokba merülnénk, fontos tisztázni, mit is jelent a stratégia. A tankönyvi definíció szerint a stratégia azon erőforrások összessége, melyekkel a szervezet kimagasló eredményeket ér el és tart fenn. A szabvány ezen pontja tehát célok kitűzését, valamint az ezek megvalósításához rendelt erőforrások (pénz és paripa) deklarálását várja tőlünk.

Ennek megvalósítását hét alpont mindegyikére el kell végeznünk.

1. Szabványos működési eljárások. A takarítás során fontos az elvárható teljesítmény állandó szintje, aminek lényegi eleme a reprodukálhatóság. A szabványos eljárások ezt hivatottak biztosítani. Az alpontnak eleget tevő eljárásrend tipikus megjelenési formája a Takarítási terv, ami az egyes területek és felületek tisztán tartásához alkalmazandó technológiák, termékek, hígítási arányok és behatási idők összességét összefoglaló, jellemzően táblázatos formájú fali tabló.

2. Személyvédelem. Az alkalmazott tisztítószerek és fertőtlenítőszerek az Európai Unió területén egységes biztonsági adatlappal (MSDS) rendelkeznek, ami többek közt a termék alkalmazásához szükséges biztonsági felszerelésekről is nyilatkozik. A 1272/2008/EK rendelete, hétköznapi nevén a CLP-rendelet, bevezetése óta az egyéni védőeszközöket ráadásul a tömény és a felhasználási koncentrációra egyaránt meg kell határozni. Ezen kívül a biztonsági adatlap a termék további veszélyeit is leírja. A LEED-EBOM szabványnak való mintaszerű megfelelésez érdemes a biztonsági adatlapok megfelelő információit az érintettek számára könnyen elérhető formában összefoglalni. A minimum kritérium azonban a biztonsági adatlapok helyszíni elérhetősége és a tárolt adatlapok rendszeres felülvizsgálata. Ez egyébként a hazai jogszabályi megfelelés miatt is kötelező.

Vileda Professional Heavyweight védőkesztyű
Megfelelő védelem Vileda Professional Heavyweight védőkesztyűvel

3. Fertőtlenítőszerek. A szabvány elvárása, hogy a fertőtlenítőszerek alkalmazási eljárása egyértelműen fel legyen tüntetve. A megfelelés jelenlegi legjobb gyakorlatát a fali adagolók és az adagolók közvetlen közelében kihelyezett alkalmazási tablók jelentik. A szabvány opcionális pontjai később azt is elvárják, hogy az üzemeltető egyértelműen deklarálja, mely esetekben indokolt a fertőtlenítők alkalmazása, az ettől eltérő esetekben pedig tiltja a biocid termékek szükségtelen alkalmazását.

4. Biztonságos kezelés és tárolás. Az alpontnak való megfelelésben szintén a biztonsági adatlap és a hazai jogszabályok segítenek. Ezen rendelkezések és információk beemelése a Zöld takarítási szabályzatba elengedhetetlen.

5. Szerek toxicitásának csökkentése. A korábbi alpontok egy jobbára statikus szabályrendszer és dokumentumtár összeállítását várták. Ezzel szemben a mosó-, mosogató- és tisztítószerek toxicitásának csökkentése terén a szabvány elvárja tőlünk egy olyan aktív (sőt proaktív) eljárásrend megalkotását és alkalmazását, ami törekszik az innovációra, és folyamatos fejlesztéssel biztosítja az alkalmazott szerek lábnyomának csökkentését.

6. Energia, víz és szerek. Míg az ötödik alpont az alkalmazott szerek mérgezőségének fokát, addig ez az alpont a felhasználási mennyiséget kívánja mérsékelni. A pazarlás folyamatos csökkentését a szerek mellett a víz- és energiafelhasználás esetében is elvárja.

Deb-Stoko habszappan adagoló
Magasabb elégedettség, kevesebb szappan- és vízfogyasztás Deb-Stoko habszappan adagolókkal

7. Kézhigiénia fejlesztése. Az utolsó alpont megvalósításának jó gyakorlata a kézmosást népszerűsítő, és a helyes kézmosás lépéseit érthetően bemutató fali tablók megfelelő helyen történő kihelyezése. A kézhigiéniai gyakorlatok javulásához az is nagyban hozzájárul, ha a létesítményben a felhasználók számára egyszerűen kezelhető és kedvelt adagolórendszereket alkalmazunk. A tablók elhelyezése ez esetben az adagoló közvetlen közelében javasolt. A helyes kézmosási gyakorlatot bemutató tablók az ÁNTSZ, valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ weboldaláról is díjmentesen letölthetők.

Emberi erőforrás

A szabályzat utolsó kötelező eleme az emberi erőforrással kapcsolatos követelményeket fogalmaz meg. Ezek alapvetően az alábbi három területet fedik le:

 • Helyettesítési rend, készenléti eljárások
 • Visszajelzések gyűjtése és kezelése a külső érintettektől
 • A szabványban ismertetett tevékenységekre kiterjedő képzési rend
Épületek csúcsa a felhők fölött, fotó: Aleksandar Pasaric, Pexels
Fotó: Aleksandar Pasaric, Pexels

Záró gondolatok

A LEED-EBOM minősítés megszerzésének kötelező kritériuma a zöld takarítási szabályzat megléte. A kötelező jogszabályi megfelelésen felül a szabvány követelményei a környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztését; a felhasznált erőforrások lábnyomának csökkentését és az ezek biztosítására létrehozott képzési rend alkalmazását várják el a minősített üzemeltetőtől.

Cikksorozatunk következő részében a felügyeletről és a bejárati rendszerekről lesz szó. Kövessék a Flor blogot, hogy ne maradjanak le semmiről!

A következő poszt megjelenéséig pedig böngésszék bátran a Flor webáruház virtuális polcait, ahol akár ökocímkék alapján is szűrhetik az elérhető termékeket.

A LEED szabvány hazai helyzetéről a Portfolio.hu cikkében is olvashatnak. A teljes cikk elolvasása előfizetéshez kötött.

Forrás

 1. Green Cleaning Policy – https://www.usgbc.org/credits/existing-buildings-interiors-existing-buildings/v41/eq108